< ?php the_title(); ?>

Welkom op de website van Dyslexiecentrum Wijchen.

Dyslexiecentrum Wijchen is een gespecialiseerde praktijk waar kinderen en jongeren met (een vermoeden van) dyslexie terecht kunnen voor diagnostiek en gespecialiseerde behandeling in het kader van de vergoedingsregeling. Dyslexiecentrum Wijchen werkt met dyslexiespecialisten en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
Dyslexiecentrum Wijchen is gevestigd in Wijchen en heeft een behandellokatie in Wijchen en in Beuningen. De behandelingen vinden plaats op de behandellokaties.

Kenmerkend voor Dyslexiecentrum Wijchen is de inzet van de Fonologische en Leerpsychologische behandelmethode F&L, waarbij gewerkt wordt met kleuren. De kinderen verbinden bij deze methode klanken aan kleuren waardoor de klankstructuur van de taal zichtbaar voor ze wordt. 
Resultaten geven aan dat deze visuele tussenstap effectief is ook voor kinderen die niet profiteren van gangbare (behandel) methoden. Het wordt door kinderen en ouders ervaren als een leuke maar vooral ook wezenlijk ándere manier van leren lezen en spellen. Een manier die aanslaat omdat nu gebruik gemaakt wordt van de sterke visuele vaardigheid van het kind.
Een ander kenmerk van Dyslexiecentrum Wijchen is de rol van ouders in het gehele behandeltraject.  We leiden ouders tijdens de behandeling op als co-trainer en dat heeft tot gevolg dat ouders het oefenen thuis precies volgens de richtlijnen van de methode laten verlopen.
Ouders weten wat het hebben van ernstige dyslexie voor hun kind betekent. Ouders kunnen door hun directe betrokkenheid heel precies volgen hoe hun kind zich ontwikkelt en zien het zelfvertrouwen groeien. Kind en ouder doen het niet alleen samen maar beleven het succes ook samen!
Ouders geven in evaluaties aan dat hun rol in het totale proces van motivatie en resultaat heel belangrijk is geweest.  

Begin 2012 heeft Dyslexiecentrum Wijchen het kwaliteitskeurmerk ontvangen van het NRD, het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie. Dit betekent dat wij erkend dyslexiebehandelaar en onderzoeker zijn. Het NRD is de kwaliteitskoepel waarbij ook instituten als het RID en de De Stichting Taalhulp zijn aangesloten.

Ouders, scholen en verwijzers treffen op de website informatie aan nodig om in te kunnen inschatten welk kind bij ons aangemeld kan worden voor differentiaaldiagnostisch onderzoek en dyslexiebehandeling. U vindt deze ‘routeplanner’ onder de pagina’s ‘informatie voor ouders’ en ‘informatie voor school en verwijzers’.

Tenslotte willen we de website gebruiken om u te informeren over dyslexie en willen we u wijzen op interessante links of artikelen.